Csatlakoznék

Az Egyesület rendes tagja lehet az a magyar állampolgárságú magánszemély, aki az Elnökségnek benyújtott felvételi kérelmében írásban nyilatkozik arról, hogy
  • az Egyesület célkitűzéseivel egyetért s e célok megvalósítása érdekében szervezi és segíti tagjainak tevékenységét,
  • az Egyesület Alapszabályát ismeri, elfogadja és vállalja a tagdíj megfizetését.

A tagfelvétel további előfeltétele, hogy a jelölt felvételi kérelmével egyidejűleg legalább két egyesületi rendes tag írásbeli támogató nyilatkozatát is benyújtsa.

Az Egyesületben pártoló tag lehet minden olyan belföldi magánszemély,

  • aki egyetért az Egyesület Alapszabályban vállalt célkitűzéseivel és
  • vállalja az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását.

Az anyagi támogatás természetbeni munkavégzés, adomány, vagy pénzügyi kötelezettségvállalás útján egyaránt történhet.

alapszabály

belépési nyilatkozat