Pályázatok


Pályázati felhívás

A Nadapi Karitatív Csoport Egyesület pályázatot hirdet szociálisan rászoruló családok részére 2021.II. féléves időszakra.

 • Pályázat leírása: A pályázó családok maximum 80.000 Ft összeg erejéig pályázhatnak. A nem nyertes pályázatok nem kerülnek be automatikusan a következő pályázati időszakba, azokat újra be kell nyújtani! Az elnyert pályázati összeg felhasználható a pályázó által megvásárolni kívánt eszközök, berendezések kiegészítéseként is.

Pályázati leírással kapcsolatban keressék, a Nadapi Karitatív Csoport Egyesületet.

 • Pályázók köre:

Minden 18. életévét betöltött, öt évnél régebben Nadapi lakcímmel rendelkező lakos.

 • Pályázható termékek köre:
 • tartósélelmiszer
 • tűzifa
 • gyógyszer
 • egyéb a pályázó életvitelét megkönnyítő tárgyi eszközök (hűtő, mosógép, kisebb háztartási eszközök).
 • Pályázat beadási határideje:

2021. június 30. (a határidőn túl érkezett pályázatokat nem áll módunkban befogadni!)

 • A pályázati kiírás és a pályázati adatlap hozzáférhető:
 • elektronikusan: https://nakcse6.webnode.hu/palyazatok/
 • nyomtatott formában: az Egyesület székhelyén (8097 Nadap Haladás út 58.)
 • Pályázat benyújtásának módja:

a pályázat benyújtható elektronikus formában a nadapikacs@gmail.com e-mail címre elküldve, személyesen az Egyesület székhelyén hétfőnként 16 és 18 óra között, levélszekrény útján az Egyesület székhelyén.

 • Kötelező mellékletek:
 • személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya, adókártya fénymásolata (fénymásoláshoz segítséget nyújtunk)
 • jövedelemigazolás*
 • Pályázat feltételei:
 • adatlap pontos, hiánytalan kitöltése
 • kötelező mellékletek benyújtása
 • Pályázat elbírálása:
 • a pályázatokat pontozásos módszerrel bíráljuk el
 • a pályázatnál alappontokat lehet elérni a következőkkel: jövedelem, benyújtott pályázat formája (adatok pontos kitöltése, kérelem indoklása, kötelező mellékletek megléte, nem kötelező melléklet beszerzése), pályázni kívánt termék
 • plusz pontokat az elbírálóktól (pl: közösségért végzett tevékenység, Egyesületünkkel való együttműködés)
 • További információ a pályázatról, illetve segítségnyújtás a pályázat kitöltéséhez az Egyesület elérhetőségein kérhető:
 • telefonon: +36309469949 vagy +36203999835
 • e-mailben: nadapikacs@gmail.com
 • személyesen: Karitász Ház, Nadap Haladás út 58. (telefonon, előre egyeztetett időpontban).

Kelt: Nadap, 2021. június 18.

Dömsödi Balázs

Nadapi Karitatív Csoport Egyesület elnöke

* bankszámlakivonat, nyugdíjrészletező, munkáltatói igazolás, postai szelvény


letölthető pályázati adatlap